Matična mliječ u košnici

Najvažnije svojstvo matične mlječi je to da usmjerava razvoj ličinke u maticu ili u pčelu radilicu.

Prvih par dana mlade pčele radilice hrane sve ličinke s mliječi. Od trećeg dana,ličinke koje će se razviti u maticu i dalje dobivaju samo matičnu mliječ, dok buduče radilice i trutovi počinju dobivati smjesu mliječi, meda i peluda.

Znanstvenici još nisu uspjeli utvrditi sve biološke faktore koji usmjeravaju razvoj ličinke u maticu ili pčelu radilicu. Pouzdano se zna da je ova diferencijacija povezana s načinom ishrane u kojoj ključnu ulogu ima matična mliječ.

Zanimljivo je da je matica 42% duža, 60% teža od pčele radilice. Životni vijek je 40 do 50 puta dulji od pčele radilice. Ljetna pčela radilica živi 21 dan, dok matica živi više godina.

Matica može dati oko 2000 jajašaca dnevno čija je masa 2 puta veća od njene težine. U jednoj sezoni u prosjeku izleže oko 200 000 jajačaca tj. mladih pčela. Matica se hrani samo sa matičnom mliječi.
Prema tome vidimo da je matična mliječ odgovorna za izrazito zapanjujuću reproduktivnu plodnost, vitalnost i dugovječnost matice.

Zadnji pogledani proizvodi